Pengelola Program Studi

PENGELOLA PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS

Koordinator Program Studi Sastra Inggris

Gambar mungkin berisi: Ansor Putra

Drs. Ansor Putra, M.Hum

 

Ka. Laboratorium Sastra Inggris

Kepala TMJM Program Studi Sastra Inggris

Gambar mungkin berisi: 1 orang  

Arman, S.Pd., M. Hum.

Nur Israfyan Sofian, S.Pd., M.Hum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X